Archiwizacja Danych Po Czesku, Tłumaczenie, Polsko

Replikacja pomiędzy urządzeniami Barracuda Backup Server; każdy serwer tworzy lokalny backup danych, a następnie przesyła te dane do zewnętrznych urządzeń Barracuda Backup Server znajdujących się w innych lokalizacjach. W dialekcie nielokalnym miana: „backup” i „ archiwizacja informacji ” są (stale nienależycie) fetowane metonim

read more